Personalfotografering

Personalfotografering är viktigare än somliga tror för det är människorna i verksamheten som gör ditt varumärke.

Personalfotografering

PersonalfotograferingMänniskorna gör varumärket

Det är människorna i företaget som gör ditt varumärke till vad det uppfattas som. Det finns tusentals exempel i entréer, i kontorslokaler och på företagshemsidor där personalen framställs som tråkiga, ointresserade och stela figurer med hjälp av amatörmässiga personalbilder.

Att arbeta med professionella personalbilder i entréer, i kontor och på hemsidor är inte bara trevligt utan också ett effektivt sätt att vårda sitt varumärke på. Det är mer betydelsefullt att få fram välkomnande bilder på personalen – ansiktena utåt – än vad många tror.

Allt fler, små som stora företagare och entreprenörer, har upptäckt vikten av att satsa några kronor extra på professionella bilder av sina viktigaste resurser, alltså av de människor som säljer, producerar och levererar företagets produkter och tjänster. Helt enkelt för att: ”Det är bra mycket bättre för affärerna!”

Vad säger personalbilder om företaget?

Alla bilder säger något som väcker känslor i vårt undermedvetna. Därför är den viktigaste frågan vilka känslor du vill väcka hos de du riktar dig till?

Tänk dig ett företag som satsar en förmögenhet på en snygg hemsida och kostar på professionella foton på produkterna och företagets stripade bilar men… ”Stina på lagret” får uppdraget – och en dags kompledigt – att fotografera personalen mot den vita väggen i personalrummet, eftersom hon äger en systemkamera.

Vad säger det företaget om sig själv på sin hemsida?
Vilken bild vill du förmedla av din verksamhet i entréer, på kontoret, på hemsidan och i trycksaker?
Vad säger de talande bilderna, på mannen i rutig skjorta, till höger dig?

För en hanterbar peng kan du få ett rejält lyft för din verksamhet och av det personalbilderna förmedlar.

Planering av personalfotografering
All fotografering handlar mer eller mindre om planering. Tillsammans med dig planerar Camilla personalfotograferingen föreslår och kommer med idéer. Var, vad, när, vem/vilka och inte minst hur, är de frågeställningar som man måste förhålla sig till.

När du som företagare önskar offert på en fotografering är det alltid viktigt att vi får en så klar bildidé/bildidéer som möjligt innan. Då kan vi ge dig en så rättvis offert som bara går och ge dig pris på såväl fotograferingen som bilder. Samtidigt får du information om rättigheterna till bilderna. Ska bilderna användas till trycksaker eller ny hemsida kan Team Heja också hjälpa dig med det.

Team Heja hjälper gärna till att ta fram professionella bilder för ditt företag. 
heja@teamheja.se | 0709-80 82 90