Personalfotografering

Knäppa kort kan vem som helst men professionella personalbilder är att vårda sitt varumärke!

Personalfotografering är viktigare än somliga tror


Det är människorna i företaget som gör ditt varumärke till vad det uppfattas som. Det finns tusentals exempel i entréer, i kontorslokaler och på företagshemsidor där personalen framställs som tråkiga, ointresserade och stela figurer med hjälp av amatörmässiga personalbilder.

Att arbeta med professionella personalbilder i entréer, i kontor och på hemsidor är inte bara trevligt utan också ett effektivt sätt att vårda sitt varumärke på.

Allt fler, små som stora företagare och entreprenörer, har upptäckt vikten av att satsa några kronor extra på professionella bilder av sina viktigaste resurser, alltså av de människor som säljer, producerar och levererar företagets produkter och tjänster. Helt enkelt för att: ”Det är bra mycket bättre för affärerna!”

Vad säger personalbilder om företaget?

Alla bilder säger något som väcker känslor i vårt undermedvetna. Därför är den viktigaste frågan vilka känslor du vill väcka hos de du riktar dig till?

Tänk dig ett företag som satsar en förmögenhet på en snygg hemsida och kostar på professionella foton på produkterna och företagets stripade bilar men ger ”Stina på lagret” uppdraget – och en dags kompledigt – att fotografera personalen mot den vita väggen i personalrummet, eftersom hon äger en systemkamera.
Vad säger det företaget om sig själv på sin hemsida?

Vad säger bilderna i det illustrerande bildspelet ovan dig?
Vad vill du förmedla för bild av verksamheten i entrén, på kontoret och på hemsidan?

Foton bildspel
Fotograf: Okänd Amatör
Fotograf: Camilla Niemi

Team Heja hjälper dig med personalfotograferingen.
heja@teamheja.se | 0709-80 82 90