Reklam, marknadsföring, kommunikation: Team Heja förklarar för-och nackdelar med tidskrifter och utomhusreklam. Ibland får vi frågan: ”Vilken marknadsföring funkar bäst, tidskrifter eller utomhusreklam?

Tidskrifter

Fördelar:

 • Stora möjligheter till demografisk selektering.
 • Visuellt tilltalande, högkvalitativ reproduktion och viss prestige i att annonsera i vissa tidskrifter.
 • Lång livslängd.
 • En tidskrift läses ofta av flera personer.

Nackdelar:

 • Det finns många tidskrifter och konkurrensen om läsarna är hård. Detta begränsar antalet läsare per tidskrift.
 • En hög andel annonser i förhållande till redaktionellt innehåll ställt i relation till lästid medför att inte alla annonser blir uppmärksammade.
 • Oflexibelt och dålig möjlighet till timing på grund av långa pressläggningstider.
 • Stigande distributions- och produktionskostnader har medfört att kontaktkostnaden ökat.

Utomhusreklam

Fördelar:

 • Effektiv förmedling av korta budskap och enkla koncept.
 • Man kan erhålla hög exponeringsfrekvens.
 • Färger och ljus gör utomhusreklam till ett medium som drar uppmärksamhet till sig.
 • Flexibelt gällande geografisk placering.

Nackdelar:

 • Ineffektiv förmedling av långa informativa budskap.
 • Det är svårt att mäta responsen på utomhusreklam.
 • Viss negativ image; vissa anser att utomhusreklam visuellt stör stadsbilden.
 • Oflexibel timing, utomhusreklam sitter ofta uppe under en längre period.

Team Heja hjälper gärna till att ta fram professionellt mixat marknadsföringsmaterial.
heja@teamheja.se | 0709-80 82 90

Gilla och dela Team Heja på Facebook eller följ oss på Instagram