Reklam, marknadsföring, kommunikation: Team Heja förklarar för-och nackdelar med olika reklammedier. Ibland får vi frågan: ”Vilken marknadsföring funkar bäst? Reklampennor eller TV-reklam?

Hur väl ett medium fungerar beror på syftet med reklamen, vilket budskap man vill nå ut med och vilken målgrupp man har.

Vi kommer i det följande att gå in på för-och nackdelar med olika media. Vi vill understryka att vad som är för-respektive nackdelar med olika media är en subjektiv bedömning. Det som anges nedan ska ses som tänkbara och generella för-och nackdelar.

Vi börjar med presentreklamen för att därefter se på andra mediers tänkbara för-och nackdelar.

ProfilprodukterPresentreklam

Fördelar:

 • Målgruppsinriktat. Det är sändaren som avgör vem mottagaren ska bli.
 • Kan användas som ren reklam, premier, gåvor eller till att förstärka organisationers profil.
 • Eftersom utbudet av presentreklamsprodukter är så pass brett, finns det ett nästan oändligt antal möjligheter att förmedla sitt budskap på.
 • Ett medium mottagaren oftast är verkligen tacksam för. En present har en inneboende form av tacksamhet som är unik.
 • Givaren har kontroll över exakt när och under vilka omständigheter reklamen förmedlas.
 • Långsiktig kommunikation i bemärkelsen att presentreklamen är beständig. Presentreklam används ofta om och om igen, vilket ger en hög exponeringsfrekvens.
 • Förmedlar symbolvärden som inte kan förmedlas av andra media. Förutom förmedling av reklambudskap uttrycker eller symboliserar den tex en relation eller någon form av belöning.
 • Involverar användaren. När presentreklamprodukten används blir användaren mer eller mindre engagerad i mediet, beroende på vad det är för produkt.
 • Inget ”annonsbrus” som tex i tidningar eller vid tv-reklamsavbrott.
 • Kan vara mycket personligt, tex produkter som kan användas vid utövning av mottagarens fritidsintressen.

Nackdelar:

 • Begränsningar i förmedling av text, tex utförliga produkt-eller copytexter.
 • Pga det breda utbudet och många starka produktvarumärken kan det vara svårt för slutkunden att veta hur bra kvaliteten är på produkterna.
 • Ska man nå en mycket stor mängd människor kan det vara dyrt.
 • Om man bara ser till presentreklam som reklammedium fungerar den sällan som huvudmedium. Presentreklam är i dom flesta fall mer eller mindre beroende av annan marknadskommunikation för att fungera optimalt.
 • Man kan stöta på svårigheter då man vill koda sitt budskap. Budskapet kan t.ex missförstås av mottagaren.

Team Heja hjälper gärna till att ta fram professionellt mixat marknadsföringsmaterial.
heja@teamheja.se | 0709-80 82 90

Gilla och dela Team Heja på Facebook eller följ oss på Instagram